Strong women versus resilient women

Strong women do what’s good for them, 
resilient women do what’s good for others. 

Strong women make decisions, 
resilient women submit to the decisions of others. 

Strong women stand by their mistakes, 
resilient women want to avoid mistakes.

Strong women know their own value, 
resilient women relate their value to others. 

Strong women show their feelings, 
resilient women hold back their feelings. 

Strong women show their fear, 
resilient women hide them behind activity.

Strong women stand by their weaknesses, 
resilient women are always on standby. 

Strong women can cry, 
resilient women have to work. 

Strong women can also be alone, 
resilient women are afraid of not being needed. 

Strong women live their lives, 
resilient women live the lives of others. 

Elisa Schlemmer

Strong women versus resilient women

More articles

PARTNER SHIATSU

Omdat het leuk is en positieve emoties oproept!  Het is een prachtige manier om elkaar  effectief en snel te ontlasten van stress en fysieke spanningen

SOUL READING

ONTDEK JOUW ZIELENREIS De Akasha Kronieken zijn een bewustzijnsdimensie, het archief van de ziel.Hierin zijn alle gegevens van ervaringen, kennis en wijsheid uit je vorige